Курс прикладного управління проєктами «pm.ISO21502»
Заснований на міжнародному стандарті ISO 21502:2020 “Guidance on Project Management”

Цей тренінг проведе Вас концепціями та методами управління проєктами ISO 21502, які важливі для успішної реалізації проєкту і впливають на нього. Тренінг розширює Ваші можливості реалізовувати проєкти та надає інструменти, ідеї та підходи для успішнішого виконання проєктів.
На тренінгу, в ході індивідуальних і групових вправ, учасники опрацьовують обраний ними проєкт (зазвичай з галузі замовника); застосовують інструменти, техніки й методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проєктів, розбираючись у суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.

Інструктор: Анатолій Савін, PfMP, M.S.P.M., PMP
Тривалість тренінгу: 2-4 дні (за бажанням замовника змінюється глибина вивчення ISO 21502 або накладається галузева специфіка)
Кількість учасників: 9-15 осіб (для тренінгу в класі) або до 6 осіб (для онлайн-тренінгу)

Учасники наших тренінгів готові поділитися своїм особистим досвідом:

Наступні тренінги

Нічого не заплановано з 25.07.2021 по 25.01.2022.

Цільова аудиторія

Цільова аудиторія цього тренінгу включає, але не обмежується:

 • вище керівництво, щоб забезпечити краще розуміння управління проєктами й допомогти їм надати відповідну підтримку і направлення керівникам проєктів та особам, які працюють над проєктами;
 • особи, які беруть участь в управлінні, керівництві, забезпеченні, аудиті та управлінні проєктами, такі як спонсори проєктів, поради проєктів та аудитори;
 • менеджери проєктів та члени проєктних команд, щоб мати загальну основу для розуміння, проведення, порівняння, оцінювання та передання практик, що використовуються в їх проєкті;
 • розробники національних або організаційних стандартів, процесів і методів управління проєктами.

Крім того, цей тренінг може бути корисний особам, які займаються підтримкою:

 • правління і менеджмент портфелів і програм;
 • програмні та проєктні офіси або аналогічні організаційні структури;
 • особи, які займаються академічним вивченням управління проєктами, програмами та портфелями;
 • особи, які виконують функції, пов’язані з управлінням проєктами, такими як фінанси, бухгалтерський облік, управління людськими ресурсами, закупівлі та юриспруденція.

Знання та навички

Слухачі курсу отримають глибокі пізнання в рамках сучасних концепцій та термінології управління проєктами. Після закінчення тренінгу, слухачі набувають такі знання та навички:

 • Розробляти цілі, задум, бізнес-кейс, устав, життєвий цикл і СДР проєкту.
 • Визначати й оформляти критерії успіху і невдачі проєкту.
 • Визначати зовнішнє середовище проєкту.
 • Розробляти розклад проєкту й аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проєкту.
 • Авторизувати та запускати проєкт на виконання.
 • Складати звітність проєкту на основі S-кривих і списку віх.
 • Ідентифікувати ризики проєкту та планувати заходи реагування на ризикові події.
 • Управляти в умовах обмежених ресурсів команди та вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Підбивати підсумки, аналізувати накопичений досвід і завершувати проєкти.

Теми, що будуть розглядатися

 1. Концепції управління проєктами
  • Проєкти та управління проєктами
  • Вплив контексту проєкту
  • Організаційна стратегія та проєкти
  • Погляд з боку клієнта і постачальника
  • Обмеження проєкту
  • Самостійні проєкти, та проєкти як частина програми або портфеля
  • Правління проєкту та структура правління
  • Бізнес-кейс
  • Життєвий цикл проєкту
  • Організація проєкту та проєктні ролі
  • Компетенції проєктного персоналу
 2. Формалізація управління проєктами
  • Впровадження системи управління проєктами
  • Постійне поліпшення середовища управління проєктами
  • Узгодження з організаційними процесами та системами
 3. Інтегровані практики управління проєктами
  • Передпроєктні заходи
  • Нагляд за проєктом
  • Напрямок проєкту
  • Запуск проєкту (мобілізація команди проєкту; підхід до правління та управління проєктом; початкове обґрунтування проєкту; початкове планування проєкту)
  • Контроль проєкту (поступове обґрунтування; управління виконанням проєкту; управління початком і закриттям кожної фази проєкту; управління початком, ходом і закриттям кожного пакету робіт)
  • Управління доставлянням
  • Закриття або припинення проєкту
  • Постпроєктна діяльність
 4. Практики управління проєктом
  • Планування (розробка та моніторинг плану)
  • Управління вигодами (виявлення, аналіз, моніторинг та підтримка вигод)
  • Управління змістом (визначення, контроль і підтвердження змісту)
  • Управління ресурсами (планування організації проєкту; створення і розвиток команди; управління командою; планування, управління і контроль фізичних і матеріальних ресурсів)
  • Управління розкладом (оцінювання тривалості операцій; розробка і контроль розкладу)
  • Управління витратами (оцінювання витрат; розробка бюджету; контроль витрат)
  • Управління ризиками (виявлення, оцінювання, обробка та контроль ризиків)
  • Управління проблемами (виявлення та розв’язання проблем)
  • Контроль змін (створення структури управління змінами; виявлення, оцінювання, планування реалізації, реалізація та закриття запитів на зміни)
  • Управління якістю (планування, забезпечення та контроль якості)
  • Взаємодія із зацікавленими сторонами (виявлення та залучення зацікавлених сторін)
  • Управління комунікаціями (планування комунікацій; поширення інформації; моніторинг впливу комунікацій)
  • Управління організаційними та соціальними змінами (визначення потреби у змінах; здійснення організаційних та соціальних змін)
  • Звітність (планування звітності; управління звітністю; доставлення звітів)
  • Управління інформацією та документацією (визначення, якою інформацією слід керувати; зберігання та пошук інформації та документації)
  • Закупівлі (планування закупівель; оцінка та вибір постачальників; адміністрування та закриття контрактів)
  • Витягнуті уроки (виявлення і поширення уроків)

Технічне оснащення тренінгу

Для тренінгу в класі

 1. Проєктор і екран.
 2. Комп’ютери з MS Office, Project Professional та доступом до інтернету.
 3. Доступ до навчальної лабораторії Project Online.
 4. Загальна робоча область c матеріалами та напрацюваннями тренінгу.

Для онлайн-тренінгу

Необхідне програмне забезпечення, обладнання та налаштування ви знайдете за посиланням PMDoc.ru/uk/trainings/on-line

Практичні завдання тренінгу

 1. Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проєктного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи та відповідної подачі матеріалу).
 2. Групова вправа з вибору проєкту (як наскрізний приклад для всього тренінгу), визначення масштабу проєкту і розробки бізнес-кейса.
 3. Групова вправа з розробки Уставу проєкту.
 4. Групова вправа з розробки структури декомпозиції робіт (СДР) проєкту.
 5. Індивідуально-груповий тест для оцінки командного розв’язання проблем з планування стадій реалізації проєкту.
 6. Групова вправа з розробки розкладу проєкту та аналізу за методом критичного шляху.
 7. Групова вправа з визначення віх проєкту.
 8. Групова вправа зі складання звітності проєкту на основі S-кривих і списку віх.
 9. Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проєкту та планування заходів реагування на ризикові події.
 10. Ділова гра з відпрацювання навичок багатопроєктного управління в умовах обмежених ресурсів компанії та вирішення ресурсних конфліктів.
 11. Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника і здачі готового проєкту Замовнику.

Замовлення тренінгу з управління проєктами

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ru/uk/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatoly@savin.pm
Skype: anatolysavin