Курс прикладного управління портфелями проєктів «pf.ISO21504»
Заснований на міжнародному стандарті ISO 21504:2015 “Guidance on portfolio management”

Зазвичай управління портфелями проєктів та програм спрямоване на підтримку реалізації організаційних стратегій з метою отримання цінності для організації. Цей тренінг проведе Вас концепціями та методами управління портфелями ISO 21504, які важливі для успішної реалізації портфелю і впливають на нього. Тренінг містить настанови щодо принципів управління портфелями проєктів та програм, розширює Ваші можливості реалізовувати портфелі та надає інструменти, ідеї та підходи для успішнішого виконання портфелів.
На тренінгу, в ході індивідуальних і групових вправ, учасники опрацьовують обраний ними портфель (зазвичай з галузі замовника); застосовують інструменти, техніки й методи визначення, планування, оцінювання та звітування, балансування та оптимізації портфеля, розбираючись у суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.

Інструктор: Анатолій Савін, PfMP, M.S.P.M., PMP
Тривалість тренінгу: 2-4 дні (за бажанням замовника змінюється глибина вивчення ISO 21504 або накладається галузева специфіка)
Кількість учасників: 9-15 осіб

Цільова аудиторія

Цільова аудиторія цього тренінгу включає, але не обмежується:

 • директори та керівники вищого рівня, відповідальні за створення та реалізацію організаційної стратегії та планування основної діяльності;
 • особи, які приймають рішення, відповідальні за відбір, санкціонування проєктів, програм та портфелів, та врядування ними;
 • колективи та особи, відповідальні за реалізацію та управління портфелями проєктів і програм;
 • керівники проєктів і програм та інші стейкхолдери.

Знання та навички

Слухачі курсу отримають глибокі пізнання в рамках сучасних концепцій та термінології управління портфелями. Після закінчення тренінгу, слухачі набувають такі знання та навички:

 • оцінювати вплив, який матиме впровадження управління портфелями в організації, включно зі спроможністю організації сприймати зміни щодо організаційної структури, функцій та культури;
 • оцінювати загрози та нагоди, пов’язані із впровадженням управління портфелями;
 • уможливити узгодження інвестицій в компоненти портфеля зі стратегією організації;
 • оптимізувати можливості та потенціал ресурсів організації;
 • максимізувати вигоди від інвестицій;
 • визначати очікування стейкхолдерів та управляти ними;
 • забезпечувати прозорість діяльності щодо компонентів портфеля та їхнього статусу.

Теми, що будуть розглядатися

 1. Терміни та визначення
 2. Принципи управління портфелями
  • Контекст і потреба в управлінні портфелями
  • Огляд управління портфелями (управління портфелем; структура портфеля; спроможності та обмеження; нагоди та загрози)
  • Ролі та обов’язки (визначення прав прийняття рішень щодо вмісту портфеля)
  • Залучення стейкхолдерів та управління ними
 3. Передумови управління портфелями
  • Обґрунтування управління портфелем
  • Рамкова основа управління портфелями
  • Види компонентів портфеля
  • Критерії відбору та визначення пріоритетів компонентів портфеля
  • Узгодженість із організаційними процесами й системами
  • Прозорість портфеля
  • Структура звітності про виконання портфеля
  • Вдосконалення управління портфелем
  • Врядування портфелями
 4. Управління портфелями
  • Визначення портфеля
  • Визначення потенційних компонентів портфеля
  • Визначення плану портфеля
  • Оцінювання та відбір компонентів портфеля (оцінювання поточного стану і відбір компонентів портфеля)
  • Перевірка узгодженості портфеля зі стратегічними цілями (узгодження зі стратегічними цілями; підтримка узгодженості з толерантністю до ризиків, ресурсним потенціалом та спроможністю; документування узгодження та оцінювання результатів узгоджувальних дій)
  • Оцінювання та звітування про виконання портфеля (встановлення базового плану вимірювання виконання портфеля; управління виконанням портфеля; звітування щодо виконання портфеля;  управління інтеграцією вигод)
  • Балансування та оптимізація портфеля (оптимізація компонентів портфеля; ведення портфеля; оптимізація ресурсів; управління ризиками портфеля; контроль зміни портфеля)

Технічне оснащення тренінгу

Для тренінгу в класі

 1. Проєктор і екран.
 2. Комп’ютери з MS Office, Project Professional та доступом до інтернету.
 3. Доступ до навчальної лабораторії Project Online.
 4. Загальна робоча область c матеріалами та напрацюваннями тренінгу.

Для онлайн-тренінгу

Необхідне програмне забезпечення, обладнання та налаштування ви знайдете за посиланням PMDoc.ru/uk/trainings/on-line

Практичні завдання тренінгу

 1. Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області портфельного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи та відповідної подачі матеріалу).
 2. Групова вправа з визначення потенційних компонентів портфеля (як наскрізний приклад для всього тренінгу).
 3. Групова вправа з розробки Плану портфеля.
 4. Групова вправа з оцінювання та відбору компонентів портфеля.
 5. Ділова гра з перевірки узгодженості портфеля зі стратегічними цілями.
 6. Групова вправа зі складання звітності про виконання портфеля.
 7. Індивідуально-групова вправа з балансування та оптимізація портфеля.

Замовлення тренінгу з управління портфелями

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ru/uk/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatolii@savin.pm
Skype: anatolysavin