Документація Загального Стандарту Управління Проєктами (ЗСУП)

PMBOK® Guide 5th EditionДокументація Загального Стандарту Управління Проєктами (ЗСУП) заснованого на процесах, описаних в PMBOK® Guide (шосте видання).
ЗСУП в чистому вигляді неможливо застосувати в будь-якій конкретній галузі промисловості, проте він дає ясну процедурну модель управління проєктами, а також стандартні процеси та галузі знань у вигляді процедур, які можуть бути адаптовані до потреб конкретної компанії.
Посилання #1: ЗСУП.Комплект#6
Посилання #2: Шаблони документів ЗСУП

Документація Корпоративного Стандарту Управління Проєктами (КСУП)

Безплатна документація реального проєкту розробки та впровадження методології проєктного менеджменту на підприємстві. Незважаючи на те, що ми роздаємо цей пакет безплатно, ви можете підтримати команду розробки, вказавши будь-яку суму в полі “Призначте свою суму”.
Посилання #1: КСУП.Комплект
Посилання #2: Приклади та шаблони документів КСУП

Документація Офісу Управління Проєктами (ОУП)

ОУП.КомплектБезплатна документація реальних проєктів впровадження методології проєктного менеджменту на підприємствах, що включає приклади та шаблони документів, на основі яких створюються положення і посадові інструкції. Ці документи використовуються для проєктів створення та/або розвитку структурних підрозділів, що виконують функції координації та моніторингу проєктів.  Незважаючи на те, що ми роздаємо цей пакет безплатно, ви можете підтримати команду розробки, вказавши будь-яку суму в полі “Призначте свою суму”.
Посилання #1: ОУП.Комплект
Посилання #2: Приклади та шаблони документів ОУП

Документація Системи Менеджменту Якості (СМЯ)

Безплатна документація Системи Менеджменту Якості проєктно-орієнтованої організації, яка використовується для проєктів розробки, впровадження та розвитку систем управління якістю. Приклади документів СМЯ, які містяться в даному комплекті допомагають визначити процеси необхідні для СМЯ, їх послідовність та взаємодію, а також здійснювати моніторинг даних процесів. Незважаючи на те, що ми роздаємо цей пакет безплатно, ви можете підтримати команду розробки, вказавши будь-яку суму в полі “Призначте свою суму”.
Посилання #1: СМЯ.Комплект
Посилання #2: Приклади документів СМЯ

Документація Системи Управління Девелоперськими Проєктами (СУДП)

СУДП.КопмлектНабір організаційно-розпорядчих документів, створений для управління девелоперськими проєктами.
В даному комплекті містяться приклади та шаблони документів, що регламентують наступні функції: визначення стадій проєкту та їх моніторинг; створення/модернізація організаційно-управлінської моделі бізнесу девелоперської компанії; формування та аналіз бюджету проєктів; обґрунтування інвестицій і запуск проєктів; підготовка та ведення тендерної та контрактної документації.
Посилання #1: СУДП.Комплект
Посилання #2: Приклади та шаблони документів СУДП

Шаблони документів Міжнародного Стандарту Управління Проєктами ISO 21500:2012

ИСО21500:Комплект Набір шаблонів ІСО21500: Комплект доповнює міжнародний стандарт ISO 21500: 2012 «Guidance on project management» пакетом робочих документів для управління проєктами.
Посилання #1: ІСО21500:Комплект
Посилання #2: Шаблони документів ІСО21500

ISO/TR 21506:2018(ua) Управління проектами, програмами та портфелями — Словник

Цей документ надає керівництво людям, які беруть участь в управлінні проектами, програмами та портфелями. Він описує терміни, які використовуються в документах, автором яких є Технічний комітет ISO / ТС 258, Управління проектами, програмами та портфелями, і які відповідають будь-якому з наступних критеріїв:
— Термін є специфічним для управління проектами, програмами та портфелями;
— Термін є загальновживаним, але використовується у специфічному чи унікальному значенні у даному контексті;
— Термін міститься в словниках, які визнаються ISO, проте не має визначення яке б відповідало вживанню в даному контексті.
Посилання: ISO/TR 21506:2018(ua) Управління проектами, програмами та портфелями — Словник

0 відповіді

Залишити відповідь

Бажаєте приєднатись до дискусії?
Не соромтеся робити внески!

Залишити відповідь